Vědomá práce s tělem

Sexological Bodywork (Sexuologická práce s tělem)


Jsme členové mezinárodní Asociace certifikovaných lektorů sexuologické práce s tělem.

Sexological Bodywork je nově vznikající profese, zabývající se odbornou sexuologickou prací s tělem, která s využitím mnoha různých metod a technik nabízí prohloubení vnímavosti sebe sama, vytvoření pozitivního vztahu ke svému tělu, uvolnění napětí a traumat, která nás omezují v prožívání a blokují naši životní energii, oživení a vnesení vědomí do těla, a tím i nové energie a chutě do života, hlubší a intenzivnější prožívání sexuality a procítění plného potenciálu člověka jako sexuální bytosti.

Hlavní podstatou a smyslem sexuologické práce s tělem je učení, jak pracovat se svým tělem. Vědomá práce s tělem a sexualitou, oproštěná od představ a fantazií, rutinních vzorců, nedořešených emocionálních prožitků, společenských vlivů a církevních dogmat, je nejúčinnějším způsobem, jak se otevřít intimitě, intuici, empatii a dalším lidským kvalitám.

V průběhu života se nám do těla ukládají veškeré zážitky, prožitky a zkušenosti, mezi nimiž se objevují i nepříjemné pocity a různá zranění. Nejintenzivněji se soustřeďují v oblasti pánve, kde sídlí zdroj naší životní energie. Nemusí se přitom jednat pouze o následky fyzických traumat, jako jsou například komplikované porody, gynekologické zákroky, operace, zneužití nebo znásilnění – bolestivou stopu v nás může zanechat i zdánlivě neškodné slovo či gesto. Tyto zážitky, které mohou být uloženy hluboko v podvědomí, se často promítají do našeho života a ovlivňují nás, aniž bychom věděli, odkud pramení. Prostřednictvím vědomé práce s tělem je možné tyto bloky uvolnit a rozpustit, problematická místa postupně oživit, vrátit do nich citlivost a potěšení a otevřít se intenzivnějšímu prožívání intimity.

Zuzana Bělohlávková, CSB a David Bárta, CSB na výcviku Sexological Bodywork společně se zakladatelem profese Josephem Kramerem a jeho asistentem Treyem Sealsem. Praha, 2013.

K základním prvkům sexuologické práce s tělem patří například:
 • práce s dechem, pohybem a zvukem / velký tahtechniky uvolnění pánevního dna
 • mapování citlivosti jednotlivých částí těla
 • orgasmická meditace
 • koučink orgasmické jógy
 • intimní masáž / taoistická erotická masáž
 • práce s jizvami a traumaty
 • práce s rozšířenými stavy vědomí


Vědomá práce s dechem
Dech je základním nástrojem sexuologické práce s tělem. Bodyworkeři učí klienty různým způsobům dechu formou dechových cvičení a vedou je k tomu, aby prostřednictvím práce s dechem přiváděli více pozornosti do svého těla a rozšířili tak svou kapacitu vzrušení a erotické radosti.

Koučink orgasmické jógy
Koučinkem orgasmické jógy pomáhají bodyworkeři klientům překonat stud a smyslovo-pohybovou strnulost a následně skrze tělo plně procítit sexuální energii. Klient lépe pozná sám sebe a naučí se zaměřovat vědomou pozornost do svého těla. Podle teorie autentického pohybu je koučink orgasmické jógy velmi efektivní metodou, jak klientům pomoci osvobodit se od omezujících stereotypních návyků a ponořit se mnohem hlouběji do erotického prožitku. Hlavní myšlenkou koučinku orgasmické jógy je: „Změňte způsob, jakým masturbujete, a tím změňte svůj život.“

Orgasmická meditace
Orgasmická meditace nabízí vědomé propojení se s vlastním nitrem a může vést jak k hlubokým meditativním stavům, tak k intenzivním prožitkům vlastní sexuální síly. Využívá kontinuální práci s dechem, kterou kombinuje s plynulým, pravidelně se opakujícím dotekem.

Akupresura pánevního dna (vaginální/anální mapování)
Jedná se o velmi jemnou masážní techniku, která umožňuje mapování citlivosti tkáně, při němž přijímající vědomě vnímá pocity, které jsou v intimní oblasti nashromážděné a které se tímto způsobem uvolňují. Některá místa mohou být necitlivá a potřebují probudit, jiná zase plná živosti a nejrůznějších emocí (např. radost, smutek, úzkost, vztek ad.). Postup mapování je velmi pomalý a citlivý, každému místu je věnován dostatek času a po celou dobu masáže probíhá vzájemná komunikace mezi klientem a terapeutem, aby se přijímající cítil co nejvíce v pohodlí a bezpečí. Tato léčivá metoda umožní klientům uvolnit vnitřní napětí, pročistit mysl, lépe poznat své tělo a otevřít se intenzivnějšímu prožívání a potěšení z intimity. Zároveň jim pomáhá ukotvit se ve svém středu, procítit vnitřní svobodu a celkově být více sami sebou. Významně také přispívá ke zlepšení partnerského života. Citlivá masáž pánevního dna je rovněž prevencí vzniku hemeroidů a rakoviny prostaty.

Sexuologická práce s tělem je přínosná zejména v těchto oblastech:
 • problémy s přijetím vlastního těla
 • pocity studu, viny, strachu
 • necitlivost nebo snížená citlivost vaginy
 • neschopnost dosažení orgasmu
 • bolestivost při intimním styku
 • problémy s erekcí
 • předčasná ejakulace
 • traumata (poškození z operací a zákroků, sexuální zneužití, znásilnění ad.)
 • léčení jizev po porodu a po operacích
 • problémy se sexualitou ve vztahu


Sexuologická práce s tělem probíhá formou konzultací, rozhovorů, poradenství při cvičeních klienta a také prostřednictvím mnoha různých technik využívajících přímý dotek. Během sezení jsou terapeuti oblečeni a jejich doteky jsou pouze jednosměrné, při kontaktu s intimními místy používají jemné vinylové rukavice, aby chránili zdraví svých klientů i sebe samých. Každému sezení předchází informovaný souhlas klienta a samozřejmostí je profesionální mlčelivost. Sexuologická práce s tělem představuje rozšíření a doplnění služeb, které nabízejí sexuologové, psychologové a lékaři.

Joseph Kramer
Zakladatelem profese Sexological Bodywork je Joseph Kramer, největší průkopník somatického vzdělání v oblasti sexuality na světě. Od poloviny 80. let 20. století vyškolil tisíce špičkových bodyworkerů a somatických pedagogů a z jeho poznatků a zkušeností čerpají maséři a terapeuti na celém světě. V roce 1984 založil školu The Body Electric School v Oaklandu ve státě Kalifornie, USA, a v roce 1999 také The New School of Erotic Touch. Je autorem řady kurzů a výukových videí zabývajících se vědomou prací se sexuální energií. Působí jako profesor somatické sexuologie na Institute for Advanced Study of Human Sexuality v San Francisku a je členem představenstva International Institute of Sexological Bodywork.

Více informací o profesi Sexological Bodywork najdete na: https://www.sexologicalbodywork.com/
Více o Josephově práci si můžete přečíst na jeho webových stránkách pod odkazem: https://www.eroticmassage.com/joseph-kramer-story-wade/

Psychoterapie a sexuologická práce s tělem
Psychoterapeut Dr. Jack Morin mluví k sexuologickým bodyworkerům na Institutu pro pokročilá studia lidské sexuality (IASHS) o nesmírném přínosu kombinace verbální terapie se sexuologickou prací s tělem. http://www.youtube.com/watch?v=v3D0MADgOgY

Vaginální mapování


Co je to vaginální mapování (akupresura)?
Vaginální mapování je velmi jemná masážní technika vycházející z metodiky sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork), která pomocí vědomého doteku a práce s dechem:
 • přivádí pozornost do těla
 • uvolňuje napětí v těle, způsobené stresem a psychickými a fyzickými traumaty
 • pomáhá zcitlivovat vaginální tkáň
 • navrací živost do necitlivých míst a odstraňuje napětí z bolestivých míst
 • prohlubuje propojení s vlastním tělem a zvyšuje intenzitu prožívání
 • přináší pocit vnitřní svobody a stability.

Jak vaginální mapování funguje?
Naše těla mají paměť a nesou v sobě stopy mnoha různých zážitků, prožitků a zkušeností, pozitivních i negativních, které se soustřeďují zejména v pánevní oblasti, kde sídlí zdroj naší životní energie. Příjemné zážitky se v paměti těla projevují jako místa plná potěšení, radosti a pozitivních emocí, nepříjemné zážitky zanechávají v těle otisky v podobě bolestivých a necitlivých míst* nebo míst nesoucích v sobě negativní emoce. *Tělo reaguje na nepříjemné zkušenosti stažením a znecitlivěním – brání se tak před dalšími možnými negativními zážitky a vytváří napětí a stres.
Vaginální mapování umožňuje pomocí jemné masážní techniky, vědomé pozornosti a práce s dechem uvolnit oblast pánevního dna, probudit a oživit necitlivá místa a odstranit napětí z bolestivých míst. Vědomým procítěním a prodýcháním se vyplaví nahromaděné emoce a pročistí se tělo i mysl.

Čím pro mě může být vaginální mapování přínosné?
Vaginální mapování může pomoci:
 • naučit se zaměřovat pozornost do těla
 • zvýšit citlivost uvnitř vaginy
 • uvolnit napětí z pánevní oblasti
 • zmírnit bolesti při menstruaci
 • pročistit se po fyzické i duševní stránce
 • získat pocit vnitřní svobody a stability

Pro koho je vaginální mapování vhodné?
Vaginální mapování doporučujeme ženám, které mají:
 • negativní vztah ke svému tělu
 • sníženou citlivost a schopnost prožívat
 • sníženou chuť na milování
 • bolestivou a nepravidelnou menstruaci
 • problémy s otěhotněním
 • problémy s dosažením orgasmu
 • nedostatek životní (sexuální) energie

Vaginální mapování je vhodné také pro ženy, které prožily některou z těchto zkušeností:
 • bolesti při milování
 • gynekologické zákroky a operace
 • komplikovaný porod
 • domácí násilí/týrání (fyzické i psychické)
 • zneužívání/znásilnění

Jak probíhá sezení vaginálního mapování?
Sezení vaginálního mapování začíná úvodním rozhovorem, jehož délka a obsah se odvíjí od konkrétních potřeb klientky. Terapeut/ka nejprve zjišťuje, s čím žena na sezení přichází, jaký má vztah k sobě a ke svému tělu, k sexualitě a intimitě, jaký je její záměr a co od sezení očekává. Následně klientce přiblíží průběh sezení. Začíná se krátkou masáží celého těla a uvolněním pánevní oblasti a pokračuje se vlastním mapováním. Pomocí vědomého doteku a práce s dechem se přivádí pozornost do jednotlivých míst ve vagině, která se uvolňují a zcitlivují. Klientka si sama řídí průběh sezení a podle svých potřeb si určuje délku, intenzitu a rychlost doteku. Postup mapování je velmi pomalý a citlivý, každému místu je věnován dostatek času a po celou dobu probíhá mezi klientkou a terapeutem/kou vzájemná komunikace. Důležité je, aby se klientka cítila pohodlně a v bezpečí.

Délka jednoho sezení bývá zpravidla 2,5 hodiny, pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme sezení opakovat 3–5krát v průběhu několika dnů až týdnů. Mezi jednotlivými sezeními by v ideálním případě neměl být větší než týdenní odstup. Po prvním sezení se v důsledku intenzivního čištění zpravidla dostavuje únava a můžou se objevit i negativní emoce. Tyto pocity často vedou k tomu, že klientky mají přirozenou tendenci z transformačního procesu vystoupit a v dalších sezeních nepokračovat. Doporučujeme však vytrvat, překonat nechuť a proces dokončit, protože obvykle až po druhém či třetím sezení dochází k výraznějším posunům a změnám.

Reference na sezení vaginálního mapování
Lucie
Zuzano, omlouvám se, že reaguji teprve nyní... Můj život se od základu změnil... nový přítel, nové zážitky v sexu a orgasmus... ano již prožitý 🙂 prostě paráda... Kdybych věděla, že mi sezení u Vás změní od základu život, už bych u Vás byla dřív 🙂 Moc děkuji za zaslání nabídek kurzů... myslím, že škola pánevního dna zní skvěle, a tak se kouknu na termíny a objednám se... Budu ráda za další nabídky kurzů a slibuji, že se ozvu dřív, než tomu bylo teď 🙂 Ještě jednou moc a moc díky!
 
Jana
Několik let pracuji se svým tělem a s uvolňováním léta ukládaného napětí a emočních bloků a léčením starých zranění. Vaginální maping pro mne představoval další, hlubší a jemnější úroveň práce s tělem. Ale současně také něco tajemného, co spadá do oblasti „fakt hustý“ a o čem se ve „slušné společnosti“ nemluví. I když mám poměrně vysoký práh bolesti, nějaká část mne měla strach, že to bude bolet a nevím, jak moc. Můj vaginální maping byl spojený s mnoha překvapeními. Zuzka pracovala velmi jemně a citlivě, jako by zkušený milenec prováděl nezkušenou dívku skrz ztrátu panenství. Nebolelo to. Překvapilo mne, co všechno si moje vagina pamatuje a jak ke mně hovoří. Některé body byly citlivější, některé velmi živé a některé se probouzely velmi pomalu. Některé body měly vnitřní funkce, např. vnitřní kontrolor, hlídač svobody projevu, udržovač živosti a pohybu, uvolňovač napětí, duhový energetický had... Moje vagina se rozpomínala a ožívala. Během pěti sezení se mi postupně vybavovaly situace pro mne emočně bolestivé; některé z nich jsem dávno kamsi zasunula a vůbec si nyní nepamatovala. Uvědomovala jsem si, že pouze já utvářím svůj svět a mám sílu a právo si hlídat své hranice a nenechat druhé, aby se mnou jednali hrubě, necitlivě nebo ponižujícně. V některých okamžicích celá moje pánev ožívala a vnitřně tancovala. Cítila jsem víc energie a současně vnitřní klid a úctu a vděčnost ke svému tělu. Prosila jsem ho za odpuštění za moje ubližování, nelásku, nespokojenost s ním, děkovala jsem za to, že je, jaké je a za zkušenosti, kterých se mi dostalo. Vaginální maping byl pro mne rituálem uzdravování vnímání vlastního těla a své sexuality, přerodem směrem ke zdravé ženě. Pro mne byl zkušeností, kterou mohu doporučit i jiným ženám, zvláště se Zuzkou.

Ceník
Standardní cena sezení vaginálního mapování je 1500 Kč/hodinu.
Doporučená délka sezení je 2,5–3 hodiny.
Nabízíme zvýhodněné balíčky:
 • 3 x 2,5 hodiny = 11.100 Kč
 • 4 x 2,5 hodiny = 14.400 Kč
 • 5 x 2,5 hodiny = 17.700 Kč

Masáž prostaty


Kde prostatu najdeme a jak funguje?
Prostata je jednou z nejdůležitějších žláz v mužském těle. Stejně jako další žlázy s vnitřní sekrecí upravuje hladinu hormonů v těle, ovlivňuje také vylučovací proces a pohlavní život muže. Leží kousek nad hrází (místo mezi varlaty a análním otvorem) na rozhraní konečníku a močového měchýře. Zdravá prostata má kulovitý tvar, hladký a pružný povrch a je velká asi jako kaštan (3 x 2 cm). Na dotek by měla být citlivá, ale ne bolestivá.

Jak předcházet problémům s prostatou?
Stimulace zdravé prostaty je vnímána pozitivně, příjemně a vzrušivě. Protože je však uložena uvnitř pánve na místě dostupném pouze přes anální otvor, často se jí nevěnuje dostatek pozornosti. Muži o ní mnohdy ani nevědí a nestarají se o ni až do chvíle, než se objeví s ní spojené zdravotní problémy (potíže s močením, problémy s erekcí ad.). Potom zpravidla následuje návštěva urologa a ne příliš oblíbené vyšetření. Pokud nastane problém se zvětšenou prostatou, je třeba ho řešit neodkladně* – mnohem lepší je však potížím předcházet včasnou prevencí a péčí. Aby prostata správně fungovala, potřebuje být – stejně jako jiné orgány v těle – neustále stimulována, protože aktivně používané a prokrvované orgány zůstávají déle zdravé.
*Ke zbytnění prostaty dochází v důsledku více různých faktorů – nezdravý životní styl (kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nezdravá strava), sedavý způsob života, nedostatek pohybu, nepravidelný a nepřiměřený sex, dlouhotrvající stres, deprese, negativní postoj k životu.

Anální masáž jako účinná prevence
Jedním ze způsobů aktivní stimulace prostaty je pravidelná masáž. Protože je prostata přístupná pouze přes anální otvor, který patří mezi společensky nejsilněji tabuizované oblasti lidského těla, bývá často opomíjena a spojována s nejrůznějšími obavami a předsudky. Anální masáž je přitom jednou z nejjemnějších masáží, která má ale velkou sílu – poskytuje hluboké uvolnění celého těla i mysli a často vede k meditativním stavům, při nichž člověk plně procítí přítomnost svého bytí a ukotví se ve svém středu. Před masáží je důležitá dobrá příprava – důkladné uvolnění celého těla a zejména pánevní oblasti – a citlivý přístup. Masáž pracuje s vědomým dotekem a pozorností zaměřenou do těla. Má řadu léčivých aspektů – odstraňuje bolest, umožňuje prohloubení a rozšíření prožitku, dodává energii a rovnováhu a je také účinnou prevencí vzniku hemeroidů a rakoviny prostaty.

Anální masáž/masáž prostaty doporučujeme všem, kdo mají:
 • napětí a bolest v oblasti pánevního dna
 • negativní vztah ke svému tělu
 • předsudky spojené s anální oblastí
 • problémy s erekcí
 • problémy s hemeroidy
 • nedostatek životní (sexuální) energie

Ceník
Standardní cena anální masáže/masáže prostaty je 1500 Kč/hodinu.
Doporučená délka masáže je 1,5–2 hodiny.
Pro stálé klienty nabízíme zvýhodněnou cenu masáže na základě individuální domluvy.
Použité zdroje: www.masaz-prostaty.cz

Akupresura pánevního dna


Jak funguje akupresura pánevního dna?
Akupresura pánevního dna představuje jednu z technik sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork), která pomocí vědomého doteku a práce s dechem:
 • přivádí pozornost do těla
 • uvolňuje napětí v těle, způsobené stresem a psychickými a fyzickými traumaty
 • prohlubuje propojení s vlastním tělem a ukotvuje
 • dodává energii a rovnováhu
 • přináší pocit vnitřní svobody a stability.

Je také účinnou prevencí vzniku hemeroidů a u mužů rakoviny prostaty. Anální oblast patří mezi společensky nejsilněji tabuizované oblasti lidského těla, a proto se jí často nevěnuje dostatek pozornosti a bývá spojována s nejrůznějšími obavami a předsudky*. Anální masáž je přitom jednou z nejjemnějších masáží, která je velmi uvolňující a má řadu léčivých aspektů. *Tyto předsudky a obavy pramení z výchovy, která je do nás vtiskává už od útlého věku – o tělesných procesech spojených s anální oblastí se nemluví; vše spojené se zadkem je nepatřičné a „fuj“; děti se na zadek trestají; mnoho lidí se stydí za vše spojené s anální oblastí; společenské povědomí o análním sexu je spojené převážně s bolestí a hrubými praktikami.

Naše těla mají paměť a nesou v sobě stopy mnoha různých zážitků, prožitků a zkušeností, pozitivních i negativních, které se soustřeďují zejména v pánevní oblasti, kde sídlí zdroj naší životní energie. Příjemné zážitky se v paměti těla projevují jako místa plná potěšení, radosti a pozitivních emocí, nepříjemné zážitky zanechávají v těle otisky v podobě bolestivých a necitlivých míst* nebo míst nesoucích v sobě negativní emoce. *Tělo reaguje na nepříjemné zkušenosti stažením a znecitlivěním – brání se tak před dalšími možnými negativními zážitky a vytváří napětí a stres.

Akupresura pánevního dna umožňuje pomocí jemné masážní techniky, vědomé pozornosti a práce s dechem uvolnit oblast pánevního dna a odstranit napětí z bolestivých míst. Vědomým procítěním a prodýcháním se odplaví nepodstatné věci, pročistí se tělo i mysl a zůstane pouze jádro, náš střed.

Dobře uvolněná pánevní oblast je zdrojem většího potěšení a intenzivnějších prožitků.

Čím pro mě může být akupresura pánevního dna přínosná?
Akupresura pánevního dna může pomoci:
 • naučit se zaměřovat pozornost do těla
 • uvolnit napětí z pánevní oblasti
 • zmírnit nebo odstranit tvorbu hemeroidů
 • zmírnit bolesti při menstruaci (u žen)
 • při prevenci rakoviny prostaty (u mužů)
 • pročistit se po fyzické i duševní stránce
 • získat pocit vnitřní svobody a stability

Pro koho je akupresura pánevního dna vhodná?
Akupresuru pánevního dna doporučujeme všem, kdo mají:
 • napětí a bolest v oblasti pánevního dna
 • negativní vztah ke svému tělu
 • předsudky spojené s anální oblastí
 • problémy s erekcí (u mužů)
 • bolestivou a nepravidelnou menstruaci (u žen)
 • problémy s hemeroidy
 • nedostatek životní (sexuální) energie

Jak probíhá sezení akupresury pánevního dna?
Sezení akupresury pánevního dna začíná úvodním rozhovorem, jehož délka a obsah se odvíjí od konkrétních potřeb klienta/ky. Terapeut/ka nejprve zjišťuje, s čím klient/ka na sezení přichází, jaký je jeho/její záměr a co od sezení očekává. Následně klientovi/ce přiblíží průběh sezení.

Začíná se krátkou masáží celého těla a důkladným uvolněním pánevní oblasti a pokračuje se vlastní akupresurou. Pomocí vědomého doteku a práce s dechem se přivádí pozornost do jednotlivých míst v anální oblasti. Klient/ka si sám/sama řídí průběh sezení a podle svých potřeb si určuje délku, intenzitu a rychlost doteku. Postup masáže je velmi pomalý a citlivý, každému místu je věnován dostatek času a po celou dobu probíhá mezi klientem/kou a terapeutem/kou vzájemná komunikace. Důležité je, aby se klient/ka cítil/a pohodlně a v bezpečí. Délka jednoho sezení bývá zpravidla 2,5 hodiny, pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme sezení opakovat 3–5krát v průběhu několika dnů až týdnů. Mezi jednotlivými sezeními by v ideálním případě neměl být větší než týdenní odstup.

Po prvním sezení se v důsledku intenzivního čištění zpravidla dostavuje únava a můžou se objevit i negativní emoce. Tyto pocity často vedou k tomu, že klienti mají přirozenou tendenci z transformačního procesu vystoupit a v dalších sezeních nepokračovat. Doporučujeme však vytrvat, překonat nechuť a proces dokončit, protože obvykle až po druhém či třetím sezení dochází k výraznějším posunům a změnám.

Ceník
Standardní cena sezení akupresury pánevního dna je 1500 Kč/hodinu.
Doporučená délka sezení je 2,5–3 hodiny.

kdo jsme | co nabízíme  |  fotogalerie  |  kontakty